Personal

Vår personal och våra konsulter har gedigen erfarenhet av arbete mot personer med missbruk- och beroendeproblematik. Hos oss arbetar bland annat följande professioner:

Psykoterapeut

KBT-terapeut

Beteendevetare

Leg. sjuksköterska

Undersköterska

Behandlingspedagog/assistent

Vi har kompetens i bland annat återfallsprevention (ÅP), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), schematerapi modul A, B,C, mindfullness och mentalisering. Vi är även specialiserade inom ankytningsteori.