Om oss

Vi är ett nystartat behandlingshem med 12 boendeplatser för kvinnor och män mellan 21–65 år. Vi tar emot personer med missbruk-, beroende- och samsjuklighetsproblematik. Vår behandlingsinriktning är individuell och strukturerad där vi har varje individ i fokus.  Personer som arbetar i verksamheten har adekvat erfarenhet av missbruk- och beroendevård. Vår kompetens och utbildning är bred och de professioner som arbetar hos oss är bland annat beteendevetare, leg. sjuksköterska och behandlingspedagoger. Vi har även flera specialistkompetenser genom konsultavtal.

”Vi tror på och arbetar efter, att i alla lägen ta till vara på det positiva och utvecklingsbara hos varje unik person. Vi värnar om varje individs integritet och rätt till med- och självbestämmande. Vi ser det som en grundläggande förutsättning att skapa tillit och förtroende. Vi utgår ifrån att det finns förutsättningar hos varje enskild individ till positiv utveckling och att den verkliga förändringen kommer inifrån. Vi lägger stort fokus på att skapa bärande och värdefulla relationer. Ett gott bemötande ligger till grund för all kommunikation. Hos oss ska varje individ bli sedd, bekräftad och känna sig trygg”.