Behandling

Katrineberg Omsorg erbjuder individbaserade behandlingsprogram utifrån den enskildes behov. Vi är en flexibel verksamhet som arbetar utifrån tron på att alla människor är värda en chans. Vårt mål är att forma behandlingen utifrån individens förutsättningar och behov. Vårt förhållningssätt är relationellt och att motivera och stödja varje enskild individ är ett naturligt inslag i allt arbete som vi bedriver. För att uppnå våra mål har vi samlat en gedigen kompetens inom exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT), Psykodynamisk terapi, återfallsprevention (ÅP), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Schematerapi och mindfullness. Vi har också möjlighet att arbeta med konsulter för att uppfylla varje enskild individs behov. Vi är även specialiserade inom anknytningsteori.

Vi har möjlighet att erbjuda både individuella samtal samt olika grupper, även detta med hänsyn till individens önskemål och förmågor. Vi anser att det är viktigt att arbeta förberedande med livet efter avslutad behandling och därför är till exempel arbetsplatsförlagd färdighetsträning ett viktigt inslag under vistelsen hos oss och till vår hjälp har vi flera samarbetsföretag.  För att uppnå en varaktig livsförändring tror vi att känslan av sammanhang och sunda nätverk är en avgörande faktor. Vi kommer därför att arbeta för att våra klienter ska kunna återfå sina tidigare sunda relationer, förbättra relationen till sina anhöriga och verka för nya sunda sammanhang. Vi kommer därför att erbjuda olika former för anhörigstöd och arbeta med olika relationella teman.

Vår verksamhet är belägen i en naturskön omgivning där vi har en strukturerad boendemiljö som är uppbyggd för att främja hälsa och välmående bland annat genom möjligheter till olika fysiska aktiviteter men också genom gemenskap och en strukturerad livsstil för att underlätta återanpassning i samhället efter avslutad behandling.