Information till dig som placerar

Inför en placering är det viktigt att både ni som placerar och klienten får erforderlig information och en tydlig bild av Katrineberg Omsorg. Om möjligt ser vi gärna att ni tillsammans med klienten besöker oss så vi kan skapa en så tydlig bild som möjligt inför ett beslut om placering. Om ni inte har möjligheten att besöka oss kan vi istället besöka er.

Informations- och studiebesök

Ett informations- och studiebesök innefattar flera delar. Vi berättar om våra metoder, rutiner och regler. Ni och klienten träffar vår föreståndare eller placeringsansvarig. Vi visar även vår anläggning. Ett informations- och studiebesök kan leda till en direktinskrivning.

Att tänka på inför inskrivning

För att en inskrivning hos Katrineberg Omsorg ska kunna ske behöver följande upprättas/finnas:

  •  Placeringsavtal
  •  Vårdplan
  •  Eventuella mediciner delade för en vecka i dosett
  • Eventuella kontaktuppgifter till ansvarig behandlande läkare